Αγέραστη Μνήμη της Γιούλης Αργυροπούλου. Εργαστήριο StoryDoc

Ένα κορίτσι μετά από 18 χρόνια επιστρέφει στον τόπο που γεννήθηκε ο πατέρας της. Η επιστροφή της εκεί θα συνοδευτεί από μια συνάντηση και θα ξυπνήσει μνήμες από το παρελθόν