Ντούσκο (23’), Γ. Θηβαίου, Δημ. Μουρατίδης, Λένα Μαρμαρινού, HNH

 
 
Ο Ντούσκο Βίντιτς γνώρισε από τα 8 χρόνια τη φρίκη του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία.
Ήρθε στην Ελλάδα με πρόγραμμα υποδοχής. 
Η Λένα Μαρμαρινού διηγείται τις στιγμές της κοινής ζωής τους.