Στον ωκεανό των συναισθημάτων (16’), Μ. Παναγιωτίδου, HNH

 
 
Μία ταινία για τη θεραπεία μέσω εκφραστικών τεχνών.
Η κάμερα μας ταξιδεύει στο άδυτο του χώρου  της ψυχοθεραπείας. 
Τα συναισθήματα βρίσκουν διέξοδο στο έργο τέχνης που δημιουργεί ο “θεραπευόμενος”. 
Το δημιούργημά του αυτό αποκτά υπόσταση και ξεκινάει ένας διάλογος μεταξύ των δύο με στόχο ο ίδιος ο “θεραπευόμενος” να θεραπεύσει τον εαυτό του μέσω αυτής της αλληλεπίδρασης. 
Οδηγός μας ο  εμπνευστής  και εκπαιδευτής της συγκεκριμένης προσέγγισης Dr Avi Goren Bar.